Terug naar overzicht

Kunst = Taal en Rekenen

Drie jaar lang, iedere week, gaf kunstenaar Wolf Brinkman kunstlessen aan leerlingen van twee klassen op twee basisscholen, waarvan een De Taaltuin. Museum Boijmans van Beuningen vormde een voedingsbron voor deze lessen, met zijn rijke collectie, de kennis en tentoonstellingen, maar ook de educatieve tradities en ervaringen. Deze koppelde hij aan eigen interesses en fascinaties, maar ook aan vakken als taal en rekenen, zij het altijd indirect, als een middel dat leerlingen kunnen inzetten om een kunstwerk te onderzoeken of bevindingen toe te lichten.

Kinderen worden op school met een breed aanbod van verschillende vakken, taal en rekenen voorop, toegerust voor een succesvolle toekomst. Wanneer taal en rekenprestaties achterblijven, ontstaat de neiging nog steviger in te zetten op juist die specifieke vakken. Het Boijmans Taal- en rekenprogramma biedt een alternatieve vorm om met die realiteit om te gaan. Binnen het programma stapt beeldende kunst doelbewust uit het kader van het schoolvak ‘kunst’ en maakt juist de sterke relatie tussen kunst en andere kennisgebieden zichtbaar. De vraag is, kan kunst – en kunnen musea – een rijke omgeving bieden waarin alle kennis aan elkaar wordt verbonden en waarin ruimte is voor vrij onderzoek? Zijn kunstlessen en museumbezoeken op die manier betekenisvol, ook voor de vakken taal en rekenen?

Dit uitgangspunt was drie jaar lang onderwerp van gesprek tussen kunstenaar, leerkrachten en het museum. We bespraken het wekelijks na de lessen, in het museum, tijdens museumrondleidingen en op school. Telkens opnieuw dreven dezelfde vragen boven: Hoe letterlijk komt in een kunst- of museumles taal of rekenen aan bod? Hoe kan een leerkracht zijn voordeel doen met de beeldende kunst uit de musea? Wat is leren eigenlijk?

Het Boijmans Taal- en rekenboek biedt een blik achter de schermen van drie jaar uitwisseling tussen school, kunstenaar en museum. Een leerproces, waaruit veel inzichten en wellicht nog veel meer vragen zijn voortgekomen. Het geeft een eerlijk beeld van een proces waarin het kind centraal staat, waarin inzichten grillig tot stand komen en dat met grote gedrevenheid is aangegaan. Boven alles biedt het een intiem kijkje in ontroerende momenten en ontwapenende gebeurtenissen in de klassen.

Elsje Miedema, onder andere cultuur coördinator op De Taaltuin is co-auteur.

Het boek is te bestellen bij Van Gorcum.