Privacy & Google

In het onderwijs worden steeds meer (persoons-) gegevens digitaal opgeslagen en uitgewisseld. Het is belangrijk dat dit op een veilige en verantwoorde manier gebeurt.

Uit onderzoek in opdracht van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en de Hogeschool van Amsterdam (HvA) blijkt dat er privacy risico’s kleven aan het gebruik van Google G Suite*. De risico’s zitten in het verzamelen van zogenoemde metadata door Google. Dat is data over het gebruik van Google G-suite. Het gaat dus niet om individuele leerresultaten of adresgegevens van de gebruikers. Maar volgens de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens) zijn metadata ook persoonsgegevens.

Zolang de privacy van leerlingen, ouders en medewerkers gewaarborgd is en er aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voldaan wordt, is er niets mis met het gebruik van Google. Google heeft haar contracten al op een aantal punten aangepast op verzoek van het onderwijsveld.

De situatie op dit moment betekent niet dat scholen op stel en sprong moeten stoppen met het gebruik van Google G Suite. De gesprekken met Google over aanpassingen van hun beleid lopen nog en ook is de Autoriteit Persoonsgegevens gevraagd om advies uit te brengen.

Namens het onderwijsveld zijn SURF en SIVON met Google in gesprek om de geconstateerde privacy risico’s rond het gebruik van metadata op te lossen.

Wij houden de uitkomsten van deze ontwikkeling in de gaten.

Meer weten over hoe Primo Schiedam omgaat met Privacy kijk dan hier.

*Google G-Suite: een pakket Google producten waar de chromebooks van Primo mee werken.

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 2 maart 2021.