logo jongleren
Artikel

De kracht van de BSA

Geplaatst op: 5 november 2020

Annemarie Damshuiser en José Dane zijn het enthousiaste team achter de Brede School Academie Schiedam (BSA). Sinds 2018 zetten zij zich in om getalenteerde kinderen die moeite hebben met begrijpend lezen en/of een beperkte woordenschat hebben, te helpen om hun leerpotentieel te benutten. Vanaf hun thuiswerkplek vertellen ze ons wat de kracht is van het project en hoe de BSA voor de schoolcarrière van deze kinderen het verschil kan maken.

Door de redactie


De Brede School Academie (BSA) Schiedam is opgericht voor talentvolle kinderen uit groep 6, 7 en 8 die het goed doen op school, maar niet volledig tot bloei komen omdat ze de Nederlandse taal niet goed genoeg beheersen. Daardoor lopen ze het risico om onterecht op een lager niveau uit te stromen dan dat ze eigenlijk aankunnen. Annemarie (leerkracht groep 6/7) en José (leerkracht groep 8) dagen de kinderen uit met een intensief naschools programma. Hiermee vergroten de kinderen hun taalvaardigheid en werken ze aan een tal van andere vaardigheden die ze straks op het voorgezet onderwijs goed kunnen gebruiken.

José: “Vergis je niet, de BSA is geen Plusklas. Het is ook niet bedoeld voor kinderen met veel bagage of labels. Die kinderen krijgen namelijk meestal al extra aandacht op school. De jongens en meisjes met wie wij werken, zijn juist de kinderen die niet zo opvallen in de klas. Ze zijn gemotiveerd, nieuwsgierig, liggen goed in de groep en kunnen eigenlijk best goed meekomen. Toch kunnen deze kinderen zich door hun taalachterstand niet optimaal ontwikkelen. Ze hebben havo- of vwo-potentie, maar dat komt er op de toetsen niet uit. Met de BSA kunnen we ze net dat zetje geven dat ze nodig hebben.”

 

Goed voor taalvaardigheid en zelfvertrouwen

Twee middagen per week komen de kinderen na schooltijd naar de BSA-locatie Singel 24 in de wijk Oost. Daar oefenen ze op hoog niveau met verschillende aspecten van taal. Annemarie en José geven elke les volgens een vaststaand BSA-format, maar de thema’s en werkvormen wisselen constant. Zo blijven de lessen gevarieerd. De kinderen oefenen intensief met begrijpend lezen. Ze maken zich een schat aan nieuwe woorden en begrippen eigen. Ze leren samenwerken, presenteren en discussiëren. En aan de hand van de behandelde teksten en gesprekken doen zo ook nog veel kennis op over de wereld.

Annemarie: “Twee keer per week twee uur extra met schoolse zaken bezig zijn, dat vraagt om een geweldige inzet van de kinderen. Toch zijn ze ontzettend gemotiveerd om naar de BSA te komen. Je ziet ze vooruitgaan en merkt dat hun zelfvertrouwen groeit. Zo vertelde een van de kinderen laatst stralend: ‘Onze juf gebruikte in de klas een BSA-woord! En ik was de enige die wist wat het betekende!’ Het was zo mooi om te zien hoe trots het meisje was. ”

 

Alles voor het leesplezier

Natuurlijk is er tijdens de BSA-middagen ook veel aandacht voor vrij lezen. Op uiteenlopende manieren weten José en Annemarie de nieuwsgierigheid van kinderen naar verhalen in boeken, strips en magazines aan te wakkeren. En dat is mooi, want dat leesplezier is ontzettend belangrijk. Hoe meer kinderen lezen, hoe groter hun woordenschat. En hoe groter de woordenschat, hoe makkelijker zij lezen.

Annemarie: “Een boekenclub, speeddaten met boeken, voorlezen, boekensushi (boeken komen als op een soort lopende band voorbij, dan moet je snel kiezen, red.), boekenbingo… Het zijn allemaal manieren waarmee de kinderen kunnen ontdekken wat zij leuk vinden om te lezen. Onze BSA zit wat dat betreft ook op een ideale plek, Singel24 is een van de jeugdbibliotheken van Schiedam. De kinderen hebben allemaal een BSA-bibliotheekpasje en er is keus genoeg!”

Oorsprong

De BSA is in 2018 opgestart door de gemeente Schiedam in samenwerking met de schoolbesturen Stichting Primo en Siko. Het uitgangspunt was om talentvolle kinderen in Schiedam Oost extra kansen te bieden. Omdat het in het eerste jaar moeilijk was om de groepen vol te krijgen, zijn ook scholen uit aangrenzende wijken uitgenodigd om mee te doen. De BSA werkt inmiddels samen met De Peperklip, De Singel, Het Kleurrijk, De Kaleidoscoop, De Wieken en Sint Willibrordus.

Kinderen of hun ouders kunnen zich niet zelf aanmelden. De leerkracht of Ib’er bepaalt of een kind in aanmerking komt. Als het kind zelf ook enthousiast is, wordt het via school aangemeld bij de BSA. José en Annemarie nodigen de kinderen vervolgens uit om een les bij te wonen. Op basis daarvan bepalen zij of het naschoolse traject bij het kind past.

Annemarie: “We hebben sinds dit schooljaar geen probleem meer om de groep vol te krijgen. We hebben zelfs een wachtlijst. Regelmatig worden we gebeld door een leerkracht of intern begeleider of we niet toch een plekje hebben. Drie jaar geleden waren scholen nog afwachtend, maar nu zien zij ook hoeveel deze extra hulp voor de kinderen doet.”

 

Wij willen door

Omdat de BSA voor haar voortbestaan afhankelijk is van subsidies, is het elk jaar weer spannend of het initiatief kan worden voortgezet. Nu de eerste drie jaar bijna voorbij zijn, kan wel voorzichtig worden gekeken naar de eerste resultaten. Die zijn veelbelovend. Dat is goed nieuws, want de juffen zijn net zo ambitieus en gemotiveerd als de kinderen. Zij zien een uitbereiding van de BSA wel zitten. Misschien wel een extra groep erbij of een locatie in een andere wijk, zodat ze nog meer kinderen dat steuntje in de rug kunnen geven.

José: “Het is een heerlijke groep om mee te werken. Het is zo fijn om op deze manier samen met de kinderen met taal bezig te zijn. Het werkt ook goed. En ik vind het een enorme uitdaging om met Annemarie iedere week ons lesmateriaal zelf te bedenken en maken.”

Annemarie: “De BSA brengt mij ontzettend veel werkplezier. Ik leer er zelf ook veel van. Door het aanpassen van de teksten, bijvoorbeeld. Ik weet nu ook veel beter wat er speelt in de actualiteit.

Ik besef dat ik bof dat ik met deze doelgroep mag werken. Dat is echt een luxe. De kinderen zijn zo enthousiast en gemotiveerd. Orde houden is nooit een probleem. En ik heb natuurlijk een hele leuke collega! Nee, ik zou niet meer op een gewone school willen werken.”

 

Meer weten over de BSA?
José en Annemarie delen hun expertise graag.
Kijk voor meer informatie of hun contactgegevens op bsa-schiedam.jimdofree.com.
Of lees het artikel Brede School Academie gestart