logo jongleren
Nieuws

Lezen, lezen, lezen

Geplaatst op: 9 november 2020

“Uit internationaal onderzoek blijkt dat Nederlandse kinderen minder leesvaardig zijn en ook minder plezier hebben in het lezen” (bron: artikel nos.nl, 13 oktober 2020)

Stichting Aanzet is een deskundig partner voor scholen en kinderopvang met een breed aanbod gericht op taalstimulering, ouderbetrokkenheid en opvoedings- en onderwijsondersteuning. Aanzet zet met verschillende taalstimuleringsprogramma’s vol in op het voorkomen en bestrijden van taalachterstand bij jonge kinderen. Directeur Marry Broek vertelt: “Een goede taalontwikkeling vergroot de onderwijskansen van kinderen. Ouders spelen een belangrijke rol bij de taalontwikkeling en het leesplezier van hun kind; we betrekken hen actief in al onze programma’s.”

Door: Ethel van Deventer, Stichting Aanzet


Aanzet heeft laagdrempelig contact met gezinnen in een sociaal-economisch kwetsbare positie en/of met een migratieachtergrond. De peuterconsulenten van Aanzet gaan op huisbezoek bij ouders van peuters met een VVE indicatie. Zij ondersteunen ouders bij het aanmelden van hun kind bij de peuteropvang. Ouders worden actief uitgenodigd om mee te doen aan de opvoedings- en onderwijsondersteuningsprogramma’s zoals Instapje/Opstapje, het Peuterlab en de ouderbijeenkomsten in de ouderkamers. Ze krijgen ook advies over een meertalige opvoeding. Zo ontwikkelt Aanzet een vertrouwensband met deze gezinnen.

De Boekfiets

In januari 2019 lanceerde Aanzet een nieuw concept: de Boekfiets. De Boekfiets is een herkenbare bakfiets, gevuld met een vertelkastje met vertelplaten, kussentjes, knuffels en een muziekinstallatie. De Boekfiets rijdt naar kinderopvang, scholen, bibliotheken, speeltuinen en wijkcentra; alle plekken waar kinderen en ouders zijn. De vrijwilligers van de Boekfiets lezen een mooi boek voor met vertelplaten in het Kamishibai vertelkastje, ze doen met de kinderen een Boekfiets Bewegingsversje en zingen het Boekfiets lied. Kinderen die vaker bij de Boekfiets komen herkennen de liedjes en bewegingsversjes. Zo betrekken we kinderen bij het voorlezen en inspireren we ouders om vaker zelf voor te lezen. De Boekfiets zorgt ook voor ontmoetingen in de wijk. De Boekfiets heeft een eigen website en YouTubekanaal waar je de Bewegingsversjes kunt bekijken en oefenen. Tip: ook leuk voor in de klas!

De Boekfiets wordt inmiddels herkend door kinderen. Projectleider ‘Roel van de Boekfiets’ vertelt: “Als we door de stad fietsen roepen kinderen: “Boekfiets, wanneer kom je weer bij ons?” In de coronatijd lezen we bij een aantal locaties buiten voor op het speelplein. Met de kinderen in een kring en ouders op anderhalve meter afstand is dat prima te doen.”

De Boekfiets gaat het land in! Inmiddels rijden er Boekfietsen in Vlaardingen, Zoetermeer, Gouda en op de Zeeuwse eilanden. Sinds 30 september heeft ook Schiedam een eigen Boekfiets! Een mooie samenwerking met De Bibliotheek Schiedam, KomKids en OBS De Singel, waar de Boekfiets gestald kan worden.

https://youtu.be/dgmlMBT7xyg

Lancering Boekfiets Schiedam.

VoorleesExpress

Aanzet voert ook de VoorleesExpress uit in Schiedam en Vlaardingen. De VoorleesExpress is een landelijk initiatief. Een vrijwilliger van de VoorleesExpress leest twintig weken lang, een uurtje per week voor voor bij een gezin thuis. Ze spelen ook taalspelletjes zoals Memory en Uno. Spelenderwijs krijgen kinderen plezier in taal en lezen. Een bezoek aan de bibliotheek hoort erbij. Ouders worden geïnspireerd om zelf vaker voor te lezen. Voor ouders die zelf nog niet goed Nederlands lezen en spreken, zijn kinderboeken een leuke instap in de Nederlandse taal. In de coronatijd zijn huisbezoeken lastig te organiseren. De vrijwilligers van de VoorleesExpress houden online contact met hun voorleesgezin en lezen op afstand voor. Er zijn ook digitale prentenboeken die je op de iPad kunt lezen en voorlezen.

Nieuw! Samen Digi-TAAL

Na de herfstvakantie lanceerde Aanzet een nieuw programma: Samen Digi-TAAL. Ouders van leerlingen in groep 1 krijgen een iPad te leen voor thuisgebruik. Deze iPad kan alleen gebruikt worden voor het oefenen met steeds wisselende educatieve apps en digitale prentenboeken. Ouders oefenen thuis samen met hun kind op de iPad. Zo worden ze spelenderwijs beter in taal. Ze vergroten hun woordenschat, rekenvaardigheid en digitale vaardigheden. De ouders nemen deel aan verplichte maandelijkse bijeenkomsten waar zij uitleg krijgen over de nieuwe apps en ook tips om thuis met hun kind te oefenen. Met Samen Digi-TAAL kunnen we de taalontwikkeling van kinderen verrijken en hun onderwijskansen voor de toekomst vergroten.

Stichting Aanzet is één van de samenwerkingspartners van Primo Schiedam. En zijn inmiddels met verschillende trajecten in onze scholen te vinden. Voor meer informatie zie ook: www.stichtingaanzet.nl

[/bs_col]
[/bs_row]