logo jongleren
Artikel

Een dagje SLB

Geplaatst op: 13 januari 2021

De vakgroep Specialistische Lees Begeleiding is ontstaan uit een samenwerking tussen het samenwerkingsverband en de schoolbesturen binnen onze regio. Inmiddels bestaat de groep uit een coördinator, twee opleiders en zes leesbehandelaars. Momenteel worden nieuwe collega’s opgeleid tot leesbehandelaar.

Door Sandra van Leeuwen, coördinator SLB.


Waar bestaan de taken van een SLB-er uit?

Het bekendste onderdeel van het werk is het begeleiden van leerlingen die leesproblemen ervaren op school. De behandelingen vinden tegenwoordig plaats op een locatie binnen de wijk. De kinderen die begeleid worden gaan vrijwel allemaal vooruit: gemiddeld 200% op tekstniveau, met soms wel uitschieters naar 300%. Kinderen krijgen weer zelfvertrouwen en komen weer in de leerstand waardoor het leren op school weer beter gaat. Vanaf 2017 zijn 406 leerlingen aangemeld. Bij zo’n 300 kinderen is het traject afgerond; het verwijzingspercentage naar het EED-traject is lager dan 15%.

Naast dit onderdeel worden SLB-ers ook ingezet bij consulten en hulpvragen op het gebied van lezen en spelling op de scholen. Momenteel wordt op iedere school een intake afgenomen door de SLB-er binnen de wijk. Er wordt in kaart gebracht hoe het technisch leesonderwijs eruitziet op de scholen. Wat gaat goed, waar zijn de scholen trots op? Waar liggen nog ontwikkelpunten? Op die manier kan er per school een passend aanbod worden samengesteld.

Er wordt samengewerkt met schoollogopedisten en vrijgevestigde logopedisten. Daarnaast wordt er meegewerkt aan lopende trajecten als de ‘Gelijke kansen-alliantie’ en “Leuk leren lezen’ van Betty van Dam.

Een dagje meekijken bij de SLB:

https://youtu.be/GUjed_pJpXw

Handig overzicht materialen voor leerlingen met leesproblemen.

De Koninklijke Bibliotheek heeft een handig overzicht gemaakt van de materialen die er zijn om leerlingen met leesproblemen te ondersteunen. De lijst is hier te vinden.