logo jongleren
Artikel

InWijken in Sveaparken

Geplaatst op: 2 maart 2020

De Violier (Primo) en De Vlinder (Siko) staan al jaren zij aan zij aan de Stockholm in Sveaparken, toch was er tot voor kort nauwelijks sprake van samenwerking. Hoog tijd om daar verandering in te brengen. De InWijken studiedag op 20 februari bood daar de ideale gelegenheid voor. Mariska Boer, adjunct-directeur van De Violier, vertelt hoe de twee teams de middag aangrepen om daar op een creatieve manier mee aan de slag te gaan én hoe dat beviel.

Door de redactie


Sinds vorig jaar weten buurscholen De Violier (Primo) en De Vlinder (Siko) elkaar al beter te vinden. De scholen werken samen aan een plan voor een uniek gezamenlijk schoolplein en ook de organisatie van het Midsommerfest afgelopen juni bracht de directies dichter bij elkaar. Hoog tijd om ook de teamleden eens goed aan elkaar voor te stellen.

 

Tijd voor een kennismaking

Mariska Boer, adjunct-directeur van De Violier, is een van de initiatiefnemers: “De Violier en De Vlinder zijn buurscholen, er zit nog geen 20 meter tussen. Toch zeggen we elkaar niet eens gedag. Dat is geen onwil, het komt omdat teamleden elkaar simpelweg niet kennen. Daar wilde ik samen met onze directeur Betty van Dam en Marc de Lange en Liesbeth Waalboer van De Vlinder, verandering in brengen.

We zijn al een tijdje bezig met de voorbereidingen om een gezamenlijk schoolplein te kunnen realiseren. De schetsen liggen er inmiddels: een duurzaam groenblauw speelplein, uniek in Nederland, met veel natuur, stromend water en plekken voor leerlingen van alle leeftijden. Gaan die plannen door, dan zullen we elkaar vaker zien en het eens moeten worden over regels en afspraken. Daarvoor moet je elkaar eerst beter kennen.”

 

Goede gesprekken

Dus pakten De Violier en De Vlinder de InWijken-middag net even anders aan en brachten ze hun teamleden bij elkaar. De plannen voor het schoolplein werden kritisch bekeken en alle collega’s deden mee met een Kahoot-quiz vol ludieke feiten over de scholen en teamleden. Na de lunch splitsten zij zich op om in gemengde groepen met workshops aan de slag te gaan.

Mariska: “De ene groep startte met lasergamen en de andere groep ging inhoudelijk aan de slag. Er ontstonden mooie gesprekken. We spraken over wat er op beide scholen speelt, wat er aanwezig is,

en over wat er nodig zou zijn om een gezamenlijk schoolplein tot een succes te maken. Hierbij kwamen we tot de conclusie dat we veel hetzelfde doen zonder dat we dit van elkaar weten.”

 

Er is zoveel mogelijk

Er bleken genoeg redenen te zijn om elkaar vaker op te zoeken. Op beide scholen vind je veel faciliteiten en expertise. Mariska: “Onbekend maakt onbemind, waardoor je niet zo snel bij elkaar binnenstapt. Tijdens een studiereis in Oostenrijk leerde ik de Intern begeleider van De Vlinder kennen. Sindsdien zoek ik haar veel vaker op om van gedachten te wisselen. Ik hoop dat de InWijken middag de drempel ook voor de andere collega’s heeft verlaagd en dat de teams elkaar vanaf nu steeds vaker weten te vinden.”

Wat er allemaal mogelijk is? Mariska: “Schoolarrangementen zouden we samen kunnen aanvragen, zodat we de zorg voor leerlingen nog beter kunnen regelen. Wij hebben een goed Plusklaslokaal, ik weet dat ze dat bij De Vlinder niet hebben, dus hun leerlingen zouden daar gebruik van kunnen maken. De Vlinder heeft een prachtig podium, zoiets hebben wij weer niet. En activiteiten zoals de Koningsspelen kun je natuurlijk ook prima samen organiseren. Een mooie, kleine stap die we deze middag hebben gezet, is dat de groepen 8 van De Violier gebruik mogen maken van een ruimte in De Vlinder om daar de eindmusical te oefenen.”

De InWijken-middag was een succes. Hij werd afgesloten met de uitreiking van de ‘Beste-buur-trofee’. De teams kozen hiervoor beiden een teamlid van de andere school. Rob van De Violier kreeg de trofee, omdat hij zich vanaf het begin geïnteresseerd opstelde. Ook Jennifer van De Vlinder mocht de trofee in ontvangst nemen vanwege haar inzet. Mariska: “De sfeer was de gehele middag goed: er werd gelachen, gepraat en we hebben echt het idee dat we beter weten wie de buren zijn. Alleen die namen…”

 

Goede ontwikkelingen

Niet alleen De Vlinder en De Violier zoeken de samenwerking op. Mariska constateert dat steeds meer scholen van verschillende besturen dat doen: “De Klinker en De Regenboog zijn net als wij buren, zij weten elkaar volgens mij ook al beter te vinden. En in Schiedam Noord is er nu ook een overkoepelend directeurenoverleg. Dat zijn goede ontwikkelingen. We vissen allemaal in dezelfde vijver en met het dalende leerlingenaantal in Schiedam moeten we elkaar niet dood willen concurreren. Je behoudt altijd je cultuur en identiteit, ook als we meer samenwerken is er voor ouders en kinderen genoeg te kiezen.”

 

Was jij erbij?
Op donderdag 20 februari organiseerde het Samenwerkingsverband Onderwijs Dat Past voor het vierde jaar op een rij een gezamenlijke werkdag voor professionals uit onderwijs en zorg. Maar liefst 1.200 professionals uit Schiedam, Vlaardingen en Maassluis deden mee. Het thema van deze editie was ‘InWijken: verbind de wijk voor het kind’. Collega’s en zorgprofessionals uit de wijk ontmoetten elkaar, zodat zij zich samen kunnen inzetten om kinderen zoveel mogelijk binnen hun eigen wijk de zorg te bieden die ze nodig hebben.