logo jongleren
Artikel

SBO+: Onderwijs en zorg onder één dak

Geplaatst op: 8 oktober 2020

Sbo De Poldervaart biedt als Sbo+ een brede combinatie van onderwijs en zorg. Wat betekent dat voor de leerlingen? En waarom is het zo belangrijk dat er meerdere zorgpartijen in de school zijn en er nog meer bij komen? We vroegen het aan Gyselle van der Schoor, directeur van de school.

Door de redactie


Sommige kinderen kunnen we in een onderwijssetting niet alles bieden wat ze nodig hebben om zich optimaal te ontwikkelen. Vaak zijn dit kinderen die moeite hebben met sociale situaties, zoals samenspelen of interactie. Sommige van deze kinderen lopen zo vast in gedrag, dat ze niet meer tot leren komen. Op De Poldervaart zitten veel kinderen die hier moeite mee hebben. Het team zet daarom alles op alles om die onderliggende sociaal-emotionele problemen aan te pakken, zodat de kinderen weer de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen.

Gyselle: “Vaak hebben kinderen daarvoor ondersteuning nodig die het reguliere onderwijs niet goed genoeg kan bieden. Op De Poldervaart hebben we al veel specialisten rondlopen, zoals een orthopedagoog, logopedist, fysiotherapeut en reken- en gedragsspecialisten. Maar sinds we samen zijn gegaan met de Gelinckschool zijn we druk bezig om nog meer expertise de school binnen te halen, zoals die van Pameijer en Yets Foundation.”

 

Alles meer in balans

“Door goed samen te werken, kunnen we steeds meer kinderen onder één dak de zorg en ondersteuning bieden die zij nodig hebben. Dat wordt geoptimaliseerd als we kinderen die vast dreigen te lopen op sociaal-emotioneel vlak, preventief helpen zodat ze niet stagneren. Die zorg geeft deze kinderen weer ruimte om te ontwikkelen. Een voorbeeld: als kinderen beter weten hoe ze met sociale situaties om kunnen gaan, wordt hun relatie met klasgenoten en de schoolomgeving sterker. De kinderen komen weer tot leren en kunnen zich verder ontwikkelen. Alles komt meer in balans.

Meer expertise onder één dak biedt ook andere voordelen. De lijntjes met zorgpartners worden korter, daardoor is het makkelijker om een goede doorgaande lijn te bieden tussen de zorg die de kinderen krijgen en dat wat er op school gebeurt. Dit biedt rust en duidelijkheid voor de kinderen. Daarnaast kunnen we ouders meer ontzorgen. Voor sommige ouders is het moeilijk om zelf zorg aan te vragen. Of het duurt te lang voordat kinderen zorg te krijgen. Daar kunnen wij nu sneller iets aan doen.”

 

Pameijer

“Eén van de partners die na de herfstvakantie in ons gebouw gaat starten is Pameijer. Dit is een naschoolse dagbehandeling voor kinderen die in sociale situaties vaak niet positief contact kunnen zoeken. Hoe speel je samen? Hoe voorkom je conflicten? Onder begeleiding van de medewerkers van Pameijer gaan de kinderen daar drie middagen per week mee aan de slag. Er worden leerdoelen opgesteld en er wordt gekeken hoe de kinderen opgroeien. Ook de ouders krijgen een begeleider, zodat het hele systeem kan worden aangepakt.

De samenwerking met Pameijer is niet nieuw, maar zij zitten nu nog op een andere locatie. Dat betekent dat kinderen daar na schooltijd eerst met de taxi naartoe gebracht moeten worden. Dat duurt al snel een uur en dan blijven ze daar tot zo’n 19.00 uur `s avonds. Dat zijn lange dagen! Straks kunnen ze direct uit school naar het lokaal lopen. Dat betekent meer rust, minder veranderingen van omgeving en meer ontwikkeling op andere vlakken. Daarnaast versterken we de samenwerking, in één gebouw werken aan gemeenschappelijke doelen is effectiever.”

Yets Foundation

“Meer vrijblijvend, maar net zo belangrijk is de begeleiding van de Yets Foundation. Ook zij komen bij ons in het gebouw. In eerste instantie begeleidden zij vooral kinderen op het voortgezet onderwijs. In Schiedam zitten daar veel van onze oud-leerlingen tussen. Samen met Yets willen we nu preventiever gaan werken. Door onze kinderen nu al na schooltijd bij Yets een thuishaven te bieden, willen we preventiever handelen en ervoor zorgen dat ze straks op het voortgezet onderwijs minder snel in de problemen komen.

De coaches van Yets zijn een positief rolmodel. Ze zijn een aanspreekpunt voor de kinderen en nemen de hen mee in hoe je buiten schooltijd omgaat met je omgeving. Ze laten kinderen ervaren hoe je op een positieve manier je vrije tijd kunt besteden. Daarnaast kunnen kinderen er hun huiswerk maken en komt er een basketbalteam.

Iedereen is welkom bij Yets, en door de positieve aanpak van de coaches gaan kinderen er graag naartoe. Door de samenwerking kunnen we gezamenlijk vroeger signaleren. En als de kinderen doorstromen naar het voortgezet onderwijs, zijn ze bij Yets sneller in het vizier.”

 

Toekomst

“Ik ben ook in gesprek met Yulius. Dat is een zorginstelling die behandelingen biedt aan de hand van een diagnose van een kind. Zij zijn er voor de kinderen waarbij de ontwikkeling door psychische problemen zo stagneert dat ze geen onderwijs, maar echt behandeling nodig hebben. Als dat stuk niet wordt aangepakt, bestaat de kans dat deze kinderen uitvallen. Bij Yulius krijgen kinderen ondersteuning en gaan ze aan de slag met hoe ze hun sterke en positieve kanten kunnen benutten. Nu moeten die kinderen daarvoor naar Barendrecht. Na de behandeling gaan ze dan met zes andere kinderen in de taxi weer terug naar huis. Dan komt het vaak voor dat alles wat er in een behandeling is gebeurd in een uurtje taxi weer is weggevaagd. Het zou heel mooi zijn als we die zorg straks ook dichter bij huis kunnen bieden.”

 

Het beste thuisnabij onderwijs

“Uiteindelijk hoop ik dat De Poldervaart binnen de regio een plek kan zijn die kinderen kan bieden wat ze nodig hebben. En dat wij basisscholen in de wijk, of in heel Schiedam, kunnen ondersteunen, zodat we met elkaar het beste thuisnabij onderwijs kunnen bieden.”