logo jongleren
Artikel

Armoede is een kwestie van aanpakken

Geplaatst op: 12 december 2022

Toen Marian Kil, administratief medewerker bij IKC De Singel, door haar directeur werd gevraagd om naar de inspiratiebijeenkomst over armoede van het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. en het Jeugdeducatiefonds te gaan, deed ze dat graag. Als intermediair voor het Jeugdfonds Sport & Cultuur, en daarnaast bekend met Sam& en Bliep, was Marian de aangewezen persoon. Op die inspiratiebijeenkomst waren ook diverse schoolbestuurders en directeuren aanwezig. Zij zorgden ervoor dat het onderwerp op de agenda van het directeurenoverleg van Primo kwam te staan. Er werd voorgesteld een projectgroep te starten. Marian is één van de collega’s die zich daar nu voor inzet.

Door de redactie


De Werkgroep Armoede is opgericht om scholen te adviseren hoe zij ouders en personeel kunnen ondersteunen en adviseren over hoe om te gaan met armoede. Dat dat helaas steeds meer nodig is, daar ziet Marian ook op haar school de signalen van: “Kinderen die helemaal geen brood bij zich hebben, of alleen maar oud brood. Mensen die zeggen ik red het echt niet meer. Daar wil je als school iets aan doen!”

 

Inspiratiebijeenkomst

Op de inspiratiebijeenkomst over armoede ‘Samen voor kansengelijkheid’ die voorafging aan de oprichting van de werkgroep, waren verschillende partijen aanwezig. Het doel was om basisscholen in de regio te informeren over de mogelijkheden om de gevolgen van kinderarmoede tegen te gaan: met zijn allen werken aan kansengelijkheid voor kinderen. Want de kans dat kinderen in armoede opgroeien is in deze regio een stuk groter dan elders in het land. Marian hoorde de mogelijkheden, en heeft direct De Singel aangemeld bij het Jeugdeducatiefonds, zodat de school nu geld kan ontvangen om zelf dingen op te pakken.

 

“We willen kansengelijkheid, en dat lukt alleen als je als juf of meester ziet dat er wat aan de hand is.”

 

Eyeopener

Marian merkt dat leerkrachten of het team zelf niet altijd zien of weten wat armoede is, waar armoede zit en wat voor gevolgen dat heeft. “Leerkrachten hebben vaak geen idee wat armoede met kinderen doet. Wat dat betreft was de bijeenkomst echt een eyeopener. Uit onderzoek blijkt dat kinderen die in armoede opgroeien, en waar geen geld is voor bijvoorbeeld leuke culturele dingen, aan het einde van hun schoolloopbaan wel tien IQ-punten achter kunnen lopen. Dat is heel moeilijk recht te breien. Als we daar het team meer bewust van maken, kunnen ze dat eerder signaleren en begrijpen hoe ze dat kind kunnen ondersteunen. We willen kansengelijkheid, en dat kan alleen als je als juf of meester ziet dat er wat aan de hand is. Dat kan van alles zijn, maar ook armoede.”

 

Werkgroep

De werkgroep wil helpen bij het signaleren van armoede en daar ouders en scholen bij ondersteunen. Om zo de zelfredzaamheid te stimuleren, van ouders, maar ook van personeel. Ouders kunnen geholpen worden door ze te verwijzen naar hulpinstanties, en aanvragen te doen op allerlei gebied, voor een laptop, fiets, vergoeding van het ov, maar het kan ook gaan over het aanbieden van een schoolontbijt op school (waar het ministerie nu drie maanden subsidie voor verleend heeft). Het eigen personeel kan hulp vragen bij de afdeling Personeelszaken, als zij financieel in de knel zitten.

 

Informatie verzamelen

Hoewel de werkgroep pas een paar keer is samen geweest, zullen er al gauw spijkers met koppen worden geslagen. Tijdens de eerste vergadering zijn de taken verdeeld om vooral informatie te verzamelen. Iedereen denkt na over hoe om te gaan met armoede. Hoe benader je iemand waarvan je vermoedt dat die in armoede leeft? Hoe maak je de drempel zo laag mogelijk om ouders naar voren te laten komen als ze problemen hebben? En wat voor initiatieven zijn er al waar gebruik van gemaakt kan worden? Dat betekent inventariseren wat er al gedaan wordt, van alle hulporganisaties, zien waar subsidiemogelijkheden zijn.

Marian is zelf aan de slag gegaan om een lijst aan te leggen van de fondsen en hulporganisaties waarnaar doorverwezen kan worden, en door wie. Daarbij moeten de lesgevende teams zo min mogelijk belast worden, want die hebben het al druk genoeg. Reden om te bekijken hoe vrijwilligers ingezet kunnen worden als aanspreekpunt voor ouders, en wat er mogelijk is om vrijwilligers (financieel) te faciliteren.

Tijdens de tweede bijeenkomst zijn ook andere schoolbesturen uit de regio aangeschoven bij het overleg en is ook bij hen geïnventariseerd wat hun ervaringen en hulpvragen zijn. De volgende bijeenkomst zal de aftrap zijn om concreet aan de slag te gaan. Dat is ook waar Marian naar uitkijkt. “Ik hou van aanpakken en niet eindeloos praten, ergens moet je gewoon beginnen.”

 

Schoolontbijt

Gewoon beginnen is ook hoe Marian al eerder het ontbijt op school heeft opgepakt: “Geen mitsen en maren. Ik ben van de praktische aanpak.” Toen er geld beschikbaar gesteld werd door het ministerie is ze direct aan de slag gegaan. Op De Singel heeft Marian geregeld dat er ontbijtmandjes kwamen. Hier zitten allerlei houdbare gezonde producten in waar kinderen voor de les wat uit mogen pakken. Na schooltijd loopt Marian alle mandjes na en vult ze waar nodig bij. “Dan ga ik met mijn big shoppers alle klassen langs.” Zo wordt door iedere school het schoolontbijt of –lunch op een eigen manier ingevuld. Op Kleurrijk hebben ze bijvoorbeeld hulpouders die brood smeren, weet Marian. Op De Singel is Marian van het ontbijt. “Het zijn de kleine dingetjes, het gaat me echt aan het hart. Ik wil die kinderen echt helpen.”

 

Aan de werkgroep nemen voor Primo Schiedam deel: Marian Kil (IKC De Singel), Kees Bol (OBS Het Startblok/coördinator JEF), Arnaud Kerdel (financiën bestuurskantoor), Karlijn Kroon (OBS Het Kleurrijk), Liza Sloot (personeel bestuurskantoor) en Nichola Capel (communicatie bestuurskantoor). Heb je vragen, omdat je zelf armoede signaleert in de klas of op school? Of wil je meer weten over de Werkgroep Armoede? Stuur dan even een mailtje naar info@primoschiedam.nl.