logo jongleren
Artikel

De laatste periode van een bijzonder jaar

Geplaatst op: 28 mei 2021

Nog zeven weken tot de zomervakantie. We sluiten dan een heel bijzonder schooljaar af. De komende weken nog “even” invulling geven aan het Nationaal Programma Onderwijs voor herstel en ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona.

Door: Peter Jonkers, directeur-bestuurder


Op dit moment zijn alle scholen bezig met het maken van een analyse: de basis waarop de interventies worden bepaald. Tegelijkertijd wordt er volop nagedacht over wat deze interventies zullen zijn. Er is vanuit de overheid een menukaart geleverd met interventies die bewezen effectief zijn. Voor Primo is er in totaal minimaal € 700,- per leerling beschikbaar voor het komend schooljaar: dit is zo’n € 2.352.000, -. Tel daarbij op de € 1.382.000, – die we met andere subsidies tot nu toe hebben gekregen, dan kunnen we stellen dat de overheid veel investeert om kinderen kansen te bieden. Voor het schooljaar 2022-2023 belooft de minister in zijn brief aan de scholen op zijn minst € 500,- per leerling. Hiermee hoopt men dat leerlingen, door extra inzet van volwassenen, de opgelopen achterstanden door corona inhalen….

We herkennen kinderen, die zich minder ontwikkeld hebben dan wat we onder normale omstandigheden zouden kunnen verwachten. Kinderen die op sommige gebieden zich wat minder hebben ontwikkeld en op andere gebieden iets meer, maar waar je niet kan spreken van een groot opgelopen achterstand en kinderen die zich beter hebben ontwikkeld dan verwacht.

Daarnaast hebben we leerlingen, die ook zonder dat er sprake is van corona, zich minder goed ontwikkelen omdat zij van huis uit minder meekrijgen of omdat zij moeite hebben met de Nederlandse taal omdat zij die alleen maar op school spreken. Ook hebben we leerlingen die meer begeleiding nodig hebben omdat zij eigenlijk zorg nodig hebben. Voor deze groep is al jaren meer inzet nodig. Daarvoor is het fijn dat we deze middelen nu hebben en kunnen inzetten.

Alleen wat ik mij wel afvraag is of het niet beter zou zijn geweest als deze financiële impuls over meerdere jaren was uitgespreid. Zo’n grote impuls in een tijd dat er een groot personeelstekort is, vind ik niet heel handig. En als dat personeel wel gevonden kan worden, dan worden besturen in de problemen gebracht doordat mensen na twee jaar, wanneer de subsidie afloopt, rechten hebben opgebouwd. Nu is de financiële situatie van Primo goed genoeg om een klap op te kunnen vangen maar dat is lang niet overal zo.

Maar goed, wij zullen binnen Primo er alles aan doen om al onze leerlingen goede kansen te blijven bieden door op alle mogelijke manieren te proberen meer handen binnen de scholen te krijgen. Diverse vacatures zijn uitgezet en ook al ingevuld. Daarnaast worden er gesprekken met de PABO gevoerd om het mogelijk te maken om 3e jaars studenten een dag in de week betaald in te kunnen zetten. Ook zullen er bijvoorbeeld zzp’ers worden ingehuurd, die lessen kunnen overnemen en daarmee ervoor kunnen zorgen, dat leerkrachten extra handen in de klas krijgen. Intussen wordt er nagedacht hoe we met zo min mogelijk werk later de inzet van de subsidies kunnen verantwoorden.

Ik wens alle collega’s veel succes en inspiratie toe bij het maken van de analyses en plannen en alle andere werkzaamheden die horen bij de afsluiting van een schooljaar. Ik hoop dat het coronavirus zich gedeisd houdt de komende weken. Hopelijk heeft de vaccinatie effect en kunnen we volgend schooljaar weer een normaler jaar draaien, waarbij we, wat we geleerd hebben in deze periode, zullen blijven inzetten en we ruimer in ons jasje weer goed en uitdagend onderwijs kunnen bieden!

Veel sterkte en werkplezier de komende periode!