logo jongleren
Opinie

De scholen weer herstart

Geplaatst op: 9 juni 2020

Bij het schrijven van deze column zijn alle scholen weer compleet open. SBO De Poldervaart en CON De Wereldschool waren dat al vanaf 11 mei. Hiermee zetten we even een streep onder het thuisonderwijs, behalve voor de leerlingen die ziek thuis zijn of niet naar school kunnen omdat zij tot de risicogroep horen.  Een mooi moment om te kijken wat wij hebben geleerd van deze periode.

Door Peter Jonkers, directeur-bestuurder Primo Schiedam


We zijn allemaal heel benieuwd hoe het nu verder gaat lopen. De kans dat basisscholen de komende tijd nog een keer dicht moeten, acht ik niet zo groot: steeds meer onderzoek bevestigt dat kinderen de ziekte nauwelijks overdragen. Volwassenen moeten wel 1,5 m afstand zien te houden en daar beginnen we met z’n allen steeds meer aan te wennen.

In Jongleren staan een aantal artikelen van leerkrachten die gereageerd hebben op onze vraag: “Wat deze Corona tijd ons als onderwijsgevenden heeft gebracht?” Mooi om te lezen.

Het is een onwerkelijke tijd geweest waarin veel is gevraagd van het onderwijs en de kinderopvang. Ik heb geleerd dat wanneer de nood aan de man is, er ineens heel veel meer kan en dat mensen een hele grote bereidheid hebben om zich in te zetten. Wat er in de korte tijd van de grond is gekomen ten aanzien van thuis- en afstandsonderwijs is ongelooflijk!

De aanleiding was niet leuk, maar ik moet zeggen dat ik genoten heb van de betrokkenheid en de inzet de mensen in onze organisatie. Mijn grote wens is dan ook dat we meenemen wat we geleerd hebben en dit vasthouden!

Wat hebben we dan zoal geleerd?

Wat ik zoal te horen kreeg of wat mij opviel was dat:

  • Er kinderen zijn, die grote sprongen hebben gemaakt en prima lijken te floreren als ze meer worden aangesproken op eigen planning en inoefening. Dit maakt duidelijk dat nagedacht moet blijven worden in onze leerteams over de plek van instructie, inoefening in relatie tot zelfstandigheid van leerlingen.
  • ICT vaardigheden bij leerkrachten biedt mogelijkheden om onderwijs ook op andere plekken vorm te geven. Dit biedt zeker ook kansen als het gaat om de begeleiding van leerlingen bij ziekte van leerkracht of kinderen.
  • In relatie met het lerarentekort. Als we nu minder leerkrachten hebben, kunnen we dan niet meer andere soorten professionals inzetten bij het inoefenen van vaardigheden en ICT daarbij benutten…
  • Het doelgericht werken helpt kinderen,
  • Online  overleggen biedt mogelijkheden om mensen bij het werk te betrekken. Een goede combinatie tussen fysiek en online overleggen biedt zeker kansen.

Er zullen vast nog veel meer punten naar voren komen. Ik daag jullie om datgene wat jullie geleerd hebben te bespreken en een plek te geven in ons werken. Ga hierover het gesprek aan in de organisatie!

Deze week beginnen we ons te buigen over de aanvraag van subsidies, die ter beschikking worden gesteld om kinderen die achterstanden hebben te helpen om deze in te lopen. Al onze scholen hebben aangegeven hierover te willen nadenken!

Dat gaan we zeker doen, maar laten we vooral weer zorgen dat kinderen met plezier naar school gaan, er aangesloten wordt bij hun leerbehoefte en er ruimte is om te verwerken wat er allemaal is gebeurd de afgelopen periode. Wat ook duidelijk is geworden is dat de school een belangrijke leefomgeving vormt voor kinderen waar het niet alleen maar  gaat om achterstanden weg te werken op het gebied van taal, lezen  en rekenen. Alle demonstraties tegen racisme maken dit maar weer eens pijnlijk duidelijk
Ik gun hen en alle professionals vooral ook veel plezier bij het beleven van deze leefomgeving, want dat is wat velen hebben moeten missen! Een hele fijne laatste zes weken van dit schooljaar toegewenst.