logo jongleren
Nieuws

Kindergemeenteraad presenteert adviezen

Geplaatst op: 30 juni 2022

In de Kindergemeenteraad Schiedam zitten 22 vertegenwoordigers van alle Schiedamse basisscholen. Zij krijgen les over de gemeente en democratie en worden betrokken bij de aanpak van de gemeente. Op die manier leren kinderen hoe je via het beleid van de stad een verschil kunt maken voor kinderen (en volwassenen) in je omgeving. Tegelijkertijd leert de gemeente wat kinderen in Schiedam belangrijk vinden en hoe zij over verschillende onderwerpen denken. Op vrijdag 24 juni presenteerden de Kindergemeenteraadsleden hun adviezen tijdens het Gesprek met de Stad. Wat hebben de kinderen het afgelopen jaar gedaan om tot die adviezen te komen?

Door de redactie


Twee jaar lang onderzoeken de Kindergemeenteraadsleden onderwerpen die belangrijk zijn voor de gemeente en kinderen in Schiedam, zoals fijn opgroeien en duurzaamheid. Ze krijgen er les over, gaan op onderzoek uit en praten met leeftijdsgenoten (o.a. aan de hand van Pak@ Democratie) om erachter te komen hoe andere kinderen over onderwerpen denken. Zo vormen ze zich een mening en komen ze tot adviezen aan het bestuur van de stad. De gemeente neemt die adviezen mee in de besluitvorming. Door de jaren heen heeft de Kindergemeenteraad al talloze adviezen gegeven. Ook de huidige Kindergemeenteraadsleden hebben al laten zien dat ze vol goede ideeën zitten.

 

Praat meer met ons

Na de officiële installatie aan het begin van dit schooljaar heeft de Kindergemeenteraad zich als eerste beziggehouden met het onderwerp ‘Fijn opgroeien’. Daarbij heeft ze vooral gekeken naar hoe kinderen zich lekker in hun vel kunnen voelen. Want, zo blijkt, er is genoeg om over te piekeren: we hebben net een lange periode met coronamaatregelen achter de rug, en nu is er oorlog in Oekraïne. De Kinderraadsleden kwamen erachter dat er vooral met kinderen wordt gesproken over de feiten, maar dat er nauwelijks wordt gekeken naar wat dit bij kinderen oproept aan gevoelens van angst, verdriet of boosheid. Daarom adviseerde de Kindergemeenteraad dat er meer ruimte moet zijn om daarover te praten, in speciale lessen bijvoorbeeld. Daarnaast dachten de kinderen na over jonge vluchtelingen en wat zij nodig hebben als ze hier komen. Ook die moeten immers een fijne en veilige plek hebben om te wonen en te leven. De kinderen riepen onder andere iedereen op om zelf te kijken wat je kan doen om vluchtelingen te helpen, en dat ook echt te doen!

 

Betrek kinderen bij nieuwe plannen

In haar tweede blok ging de Kindergemeenteraad aan de slag met het thema ‘Wijken’: wat is er voor kinderen belangrijk in de wijk om fijn te kunnen opgroeien? De Kindergemeenteraadsleden verdiepten zich in wat er zoal geregeld wordt in de wijken, wat er al goed gaat en wat nog beter kan. Ze leerden van alles, en bekeken hun eigen wijken kritisch. Daarnaast gingen ze op excursie en bouwden ze hun eigen ideale wijk in het klein. Zo kwamen de Kindergemeenteraadsleden tot de adviezen die ze op 24 juni tijdens het Gesprek met de Stad presenteerden.

Daarbij stonden ze extra stil bij een aandachtspunt van kinderen van De Taaltuin. Die hadden een brief gestuurd aan de burgemeester waarin ze hun zorgen uitten over het Wibautplein. Dat is een drukbezochte speelplek vlakbij hun school. Daar worden namelijk nieuwe huizen gebouwd en kinderen waren bang dat er dan geen plek meer over zou blijven om te spelen. De Kindergemeenteraad ging op onderzoek uit en ontdekte dat er in de plannen voor het nieuwe Wibautplein gelukkig nog steeds ruimte is voor fijne speelplekken. Sterker nog, in de plannen voor de nieuwe wijk komen best veel dingen terug die de Kindergemeenteraad belangrijk vindt voor een fijne wijk. Zo liggen de nieuwe speelplekken straks meer tussen de huizen, waardoor er dus altijd wel een volwassene in de buurt is die een beetje toezicht kan houden. Dat zorgt ervoor dat je je als kind veiliger voelt.

Dingen om vooraf al rekening mee te houden

Op het Wibautplein gaat het dus goed, maar alle wijken goed stilgestaan bij wat kinderen nodig hebben. Daarom adviseerde de Kindergemeenteraad dat de wensen van kinderen al meteen moeten worden meegenomen bij het maken van plannen, nog vóór de eerste schetsen voor een nieuw stukje stad worden gemaakt. Dan weet je zeker dat alles erin past en dat aan elk van de voorwaarden wordt voldaan die van een wijk een echt goede wijk maken, waarin je fijn kunt opgroeien.

Om een beter beeld te geven van wat er volgens kinderen nodig is om zo’n goede wijk te bouwen, ontwikkelden de Kindergemeenteraadsleden een checklist. Als die wordt meegenomen in de plannen voor een nieuw stukje stad, dan komt het daar helemaal goed, aldus de kinderen.

 

“Want als je in een wijk staat en alle punten op die lijst kunt afvinken als je om je heen kijkt, dan heb je echt een topwijk.”

 

Toen de Kindergemeenteraad bij het Wibautplein ging kijken, namen zij de Speelplekkenmonitor – ooit bedacht door de allereerste Kindergemeenteraad – mee. De Kindergemeenteraad wil namelijk ook het Speelplekkenkeurmerk updaten en nieuw leven inblazen. Dat zorgt er namelijk voor dat er goed over speelplekken wordt nagedacht, zodat ze aansluiten bij de wensen van kinderen. Ook hier adviseert de Kindergemeenteraad om, net als bij nieuwe wijken, de ideeën van kinderen voor een goede speelplek al mee te nemen in de allereerste plannen, dus nog vóór de eerste schetsen worden gemaakt.

 

“Samen zorgen we ervoor dat buitenspelen in elke wijk zo aantrekkelijk mogelijk wordt!”

 

Ook jouw leerlingen kunnen meedenken

Volgend schooljaar gaat de Kindergemeenteraad weer verder met haar onderzoek hoe we van Schiedam een nog fijnere stad maken voor alle kinderen. De kinderraadsleden roepen alle andere kinderen op om mee te denken over verbeterpunten en ideeën. Dus ook de leerlingen uit jouw klas. Dat kan via de lesmethode Pak@ Democratie, maar ook gewoon door de kinderraadsleden een mailtje te sturen via post@kindergemeenteraadschiedam.nl.