De leesspecialist

Kinderen moeten zich later in de maatschappij zelfstandig redden. Daarom wil de Stichting Primo dat alle leerlingen van zijn scholen goed kunnen lezen. Dit lukt niet zonder problemen bij ongeveer 10% van de kinderen. Bij minder dan de helft van deze kinderen is er sprake van dyslexie. Om die reden heeft het samenwerkingsverband ‘Onderwijs dat Past’ specialisten in dienst. Deze zijn specifiek opgeleid tot deskundige op dit terrein en behandelen kinderen met dyslexie en kinderen met ernstige leesproblemen. In nauw overleg met de school wordt bepaald welke kinderen in aanmerking komen. 

De Specialistische leesbegeleiding steunt op twee pijlers. De orthodidactiek geeft inzicht in de leesvaardigheden en de stappen die genomen moeten worden om te komen tot het gewenste niveau. Vervolgens is er de toegepaste gedragstherapie die handvatten biedt om competentiegevoel en eigenwaarde van de, vaak gedemotiveerde, leerling planmatig te bevorderen. Doel is het ondersteunen van het kind om tot een zo goed mogelijk leesresultaat te komen.

De Specialistische Leesbegeleiding beschouwt dyslexie als een neurobiologische stoornis. De leesspecialist is getraind in het interpreteren van de diagnostische gegevens en de vertaling daarvan naar het behandelingsplan. 
Het doel van de behandelingen is: 

  • demotivatie wegnemen en het competentiegevoel versterken en succeservaring opdoen;
  • het leesproces weer op gang te brengen;
  • het kind inzicht te laten krijgen in de eigen problematiek en binnen bepaalde grenzen controle geven over de eigen behandeling.

Na iedere behandelperiode volgt er een evaluatiegesprek op school. Het vervolgtraject wordt dan besproken. De school en ouders krijgen een schriftelijke en mondelinge rapportage.

De kinderen krijgen een behandeling zoals die ook op de Leeskliniek van het CED wordt gegeven. De behandeling wordt voor alle leerlingen van het Openbaar Onderwijs Schiedam vergoed door het bestuur.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Sandra van Leeuwen (s.vanleeuwen@primoschiedam.nl​)